ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1975-1976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργεί σαν εξατάξιο Γυμνάσιο (για τελευταία φορά), στην θέση του

 Ιδιωτικού Γυμνασίου Σάββα Τολμαΐδη

Ε Ξ Α Τ Α Ξ Ι Ο   Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Τουμπαλίδης Ραδής

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Μπόζεμπεργκ Ζωή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

3

Μπολιεράκης Δημήτριος

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Ρετζέπη Ανθούλα

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Κυπριανού Βασίλειος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

6

Κουκμάς Γεώργιος

 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΗΣ

 
7 Βογιατζή Αριστεία ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

8

Γιαννάκος Γεώργιος

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ