ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1977-1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Παππά Άννα

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

2

Πάγκαλος Γεώργιος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Μπόζεμπεργκ Ζωή

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Κώσση Ευφροσύνη

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Λιωτήρη Χρυσούλα

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Λαμπριανίδης Κυριάκος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
7 Πεγιώτου Ευφροσύνη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

8

Κουκμάς Γεώργιος

 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΗΣ

 
9 Βογιατζή Αριστεία ΓΑΛΛΙΚΩΝ  
10 Κυρίτση Κ    
11

Γιαννάκος Γεώργιος

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ