ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1979-1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Πιστοφίδης Γεώργιος

    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Τριβυζαδάκης Αλέξανδρος

     ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 
3

Πάγκαλος Γεώργιος

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μπαρπούτα Ζαχαρώ

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μακρή Νίκη

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Παπαεμμανουήλ Σωκράτης

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Παρλαπουνίδου Χρυσούλα

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
8 Φωτιάδης Γρηγόριος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
9 Πεγιώτου Ευφροσύνη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

10

Βασδέκη Περσεφόνη

ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Λαπαρίδης Παναγιώτης

ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Ντούγκας Απόστολος

 ΒΙΟΛΟΓΟΣ

 
13 Αμπελίδου Συλβέστρα ΓΑΛΛΙΚΩΝ  
14

Σαράφης Αθανάσιος

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ