ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1980-1981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Πιστοφίδης Γεώργιος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Τριβυζαδάκης Αλέξανδρος

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Στυλιανού Ελένη

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μπαρπούτα Ζαχαρώ

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μακρή Νίκη

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Φωτιάδης Γρηγόρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
7 Μπίτου Βασιλική 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

8

Ντούγκας Απόστολος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

9

Μπαχαρίδης Χαράλαμπος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

10

Αθανασιάδης Νικόλαος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Βασιλειάδου Παναγιώτα

 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 

12

Δόρτης Δήμοσθένης

  ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ