ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1981-1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Τεστέμπασης Παναγιώτης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Τριβυζαδάκης Αλέξανδρος

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Στυλιανού Ελένη

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μανούδη Στυλιανή

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Δαγκλέρη Βικτωρία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Μπίτου Βασιλική

     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
7

Ντούγκας Απόστολος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

8

Μπαχαρίδης Χαράλαμπος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

9

Βασιλειάδου Παναγιώτα

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 

10

Δόρτης Δήμοσθένης

   ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ