ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1982-1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

  Διαμαντόπουλος Ιγνάτιος

   ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

  Τριβυζαδάκης Αλέξανδρος

      ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

     Δαγκλέρη Βικτωρία

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

      Μανούδη Στυλιανή

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

   Κωνσταντίνου Παρασκευή

   ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

6

   Παναγιωτάκης Γεώργιος

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
7

Μπίτου Βασιλική

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

8

     Ντούγκας Απόστολος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

9

    Βασιλειάδου Παναγιώτα

      ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 

10

      Γεωργιάδου Βασιλική

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

 

11

       Δόρτης Δημοσθένης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ