ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1986-1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Καμπουρόπουλος Απόστολος ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Μανούδη Στυλιανή

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Διαμαντόπουλος  Ιγνάτιος

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Τοκατλής Αναστάσιος

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
6

ΔαγκλέρηΒικτώρια

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Κλεισιάρη Χρυσούλα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Αντωνιάδου Σοφία ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
9 Αδαμίδου Ειρήνη ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

10

Βογιατζή Μαριάνθη ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
11

Βογδανάκης Στέφανος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
12 Φωτιάδης Γρηγόριος

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
13 Γρηγοριάδης Κυριάκος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
14 Σχίζας Δημήτριος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
15

Πούχας Γεώργιος

  ΦΥΣΙΚΟΣ

 
16 Παπαδόπουλος Στέφανος ΦΥΣΙΚΟΣ  

17

Παπουλίδου Αναστασία

    ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 

18

Δόρτης Δημοσθένης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ