ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1987-1988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Μαυρομιχάλης Αναστάσιος ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Κωτούλα-Δημητρίου Ελένη

  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μανούδη Στυλιανή

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Διαμαντόπουλος  Ιγνάτιος

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
6

Τοκατλής Αναστάσιος

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Κλεισιάρη Χρυσούλα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Ντεμιτζή Ελένη ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
9 Κουτσογιάννης Αθανάσιος ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

10

Ψωμιάδου Ελισάβετ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
11

Βογδανάκης Στέφανος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
12 Βραχνή Φωτεινή

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
13

Πούχας Γεώργιος

  ΦΥΣΙΚΟΣ

 
14 Παπαδόπουλος Στέφανος ΦΥΣΙΚΟΣ  
15

Παπουλίδου Αναστασία

    ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
16

Μπίκα Ασπασία

    ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 

17

Δόρτης Δημοσθένης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ