ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1988-1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Μαυρομιχάλης Αναστάσιος ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Κουτσογιάννης Αθανάσιος

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Κλεισιάρη Χρυσούλα

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Ρέππα Παναγιώτα

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
6

Μπενέκου Ελένη

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Παπαβασιλείου Αγγελική    ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Βογδανάκης Στέφανος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
9 Ρωμανίδης Σωκράτης

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Κωσταρέλος Χρήστος  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  
11 Παπαδόπουλος Στέφανος ΦΥΣΙΚΟΣ  
12

Σβάντζικα Δέσποινα

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
13

Δόρτης Δημοσθένης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ