ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1989-1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Μαυρομιχάλης Αναστάσιος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Σίσκου Γιολάντα ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Κουτσογιάννης Αθανάσιος

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μυλωνά Ανατολή

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Νικολάου Αχιλλέας

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
6 Ιωσηφίδου Αναστασία    ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

7

Βογδανάκης Στέφανος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

8

Αποστολίδου Συμέλα

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
9 Κωσταρέλος Χρήστος  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

10

Παπαδόπουλος Στέφανος ΦΥΣΙΚΟΣ  
11

Πατσιάβρα Υπερμαχία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
12

Χριστοδουλής Απόστολος

 

 
13

Κωνσταντινίδου Ευαγγελία

ΟΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 
14

Δόρτης Δημοσθένης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ