ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1991-1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Μαυρομιχάλης Αναστάσιος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Κεραμαρίδης Ιωάννης ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Κουτσογιάννης Αθανάσιος

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μυλωνά Ανατολή

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Νικολάου Αχιλλέας

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
6

Ζηρίδου Αννούλα

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Αναστασίου Ελένη

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

8

Βογδανάκης Στέφανος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
9 Δήμου Λεωνίδας

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Τσιγγελίδης Χαράλαμπος ΦΥΣΙΚΟΣ  
11 Ήλτσιου Ρόδα ΦΥΣΙΚΟΣ  
12

Ηλιάδου Ισμήνη

  ΓΕΩΛΟΓΟΣ

 
13

Κυριλλίδου Ελπίδα

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
14 Καψάλη Γεωργία    
15

Μαυρίδης Παναγιώτης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ