ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1992-1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Ιωαννίδης Αστέριος

     ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Διευθυντής

2

Κεραμαρίδης Ιωάννης ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Κουτσογιάννης Αθανάσιος

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μυλωνά Ανατολή

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
6

Ζηρίδου Αννούλα

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Ηλίδου Αναστασία

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

8

Βογδανάκης Στέφανος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
9 Δήμου Λεωνίδας

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Ήλτσιου Ρόδα ΦΥΣΙΚΟΣ  
11 Παπαδοπούλου Μαρία ΓΕΩΛΟΓΟΣ  
12

Κυριλλίδου Ελπίδα

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
13

Μαυρίδης Παναγιώτης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ