ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1993-1994

   

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Διευθυντής

2

Σπύρτου Θεοδώρα

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Πιπερίδου Θεοφανή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μακρής Κωνσταντίνος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

6

Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

7

Τάζογλου Μελπομένη ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Κουτσογιάννης Αθανάσιος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

9

Καρυοφυλλίδου Άννα

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Σκουφίδης Χαράλαμπος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11

΄Ιλτσιου Ρόδα

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Παπαδοπούλου Μαρία ΦΥΣΙΚΟΣ  
13 Βογιάννος Θεόδωρος ΦΥΣΙΚΟΣ  
14

Κλαζίδου Μαρία

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 
15

Κιριμλή Ευθυμία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 
16

Μαυρομάτη Ευθυμία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

17

Μαυρίδης Παναγιώτης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ  
18 Ασλανίδου Ιωάννα    
19 Γαρυφαλλίδου Χρυσάνθη