ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1994-1995

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 
1

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Διευθυντής

2 Σπύρτου Θεοδώρα ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4 Κουτσογιάννης Αθανάσιος ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μακρής Κωνσταντίνος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

6

Πιπερίδου Θεοφανή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

8

Καρυοφυλλίδου Άννα

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Ιωαννίδης Κωνσταντίνος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Σκουφίδης Χαράλαμπος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11

΄Ιλτσιου Ρόδα

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Κιριμλή Ευθυμία ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

13

Μυλωνά Ελισάβετ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

14

Μαυρίδης Παναγιώτης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ