ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1995-1996

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 Διευθυντής

2

Σπύρτου Θεοδώρα

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Κάππος Κωνσταντίνος ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

4

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Πιπερίδου Θεοφανή ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

6

Μακρής Κωνσταντίνος ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

7

Κουτσογιάννης Αθανάσιος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Ματθαίου Ανδρονίκη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

9

Σκουφίδης Χαράλαμπος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Ιωαννίδης Παντελής

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11

΄Ιλτσιου Ρόδα

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Τερζάκης Κωνσταντίνος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

13

Τσιφούτης Θεόδωρος

ΧΗΜΙΚΟΣ  

14

Στάης Αντώνιος  ΦΥΣΙΚΟΣ  

15

Καλαϊτζίδου Παρασκευή ΦΥΣΙΚΟΣ  

16

Κυριμλή Ευθυμία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

17

Μασάδη Μαρία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

18

Συμεωνίδου Αναστασία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

19

Μαυρίδης Παναγιώτης  ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ