ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1996-1997

   

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Τσιμπουκέλης Αναστάσιος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

Διευθυντής

2

Τσαλίκογλου Νικολέτα

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Πιπερίδου Θεοφανή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Ματθαίου Ανρονίκη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

6

Φιτσόγλου Αναστασία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

7

Σπύρου Ευαγγελία ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Σκουφίδης Χαράλαμπος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Καρυοφυλλίδου Άννα

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

΄Ιλτσιου Ρόδα

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Τερζάκης Κωνσταντίνος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Κυριμλή Ευθυμία ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

13

Μουζουκη Νίκη ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

14

Βασιλειάδου Σοφία ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

15

Ράλλη Φεβρωνία ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

16

Μαυρίδης Παναγιώτης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ  

17

Ασλανίδου Ιωάννα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

18

Συμεωνίδου Αναστασία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ