ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1997-1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Παπαστεργίου Δημήτριος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Διευθυντής

2

Τσαλίκογλου Νικολέτα

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Θεοδωρίδου Σταυρούλα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

6

Φιτσόγλου Αναστασία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

7

Σκουφίδης Χαράλαμπος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

8

Καρυοφυλλίδου Άννα

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

΄Ιλτσιου Ρόδα

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

10

Τερζάκης Κωνσταντίνος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Αργυρίου Αφροδίτη ΒΙΟΛΟΓΟΣ  

12

Μουρατίδης Χριστόφορος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

13

Αμπατζόγλου Χρύσανθος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

14

Κυριμλή Ευθυμία ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

15

Ντονάτη Μανταλένα ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

16

Δημητριάδου Ζαχαρούλα ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

17

Μαυρίδης Παναγιώτης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ  

18

Γλαράκη Χρυσή

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ