ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1998-1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Παπαστεργίου Δημήτριος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Σπύρτου Θεοδώρα

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Λεμονάκης Χρήστος

  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

4

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Πασχαλίδου Αντωνία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

6

Τέντσιου Ελένη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
7

Καττέρου Ευτυχία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Παρασκευοπούλου Δήμητρα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

9

Σκουφίδης Χαράλαμπος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Καρυοφυλλίδου Άννα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11

Τσακιρίδης Θεόδωρος  ΦΥΣΙΚΟΣ  

12

Παπαδόπουλος Δημήτριος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

13

Γκίνης Γεώργιος

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 
14

Κιριμλή Ευθυμία

  ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 
15

Γιάννακα Ελισάβετ

ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

16

Μπουδακίδης Κωνσταντίνος

  ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

17

Καρακατσάνη Ευανθία

  ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

18

Παπαιωάννου Ευαγγελία

ΑΓΓΛΙΚΩΝ  
19

Γεωργιάδου Αναστασία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

20

Φλώρος Δημήτριος

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ  
21

Ιατροπούλου Μαγδαλινή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ