ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1999-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Παπαστεργίου Δημήτριος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Κάππος Κωνσταντίνος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

      Κολοκοτρώνη Φωτεινή

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Πασχαλίδου Αντωνία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Βασειλιάδου Ελένη

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Τέντσιου Ελένη

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
7

Πιπερίδου Θεοφανή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Πέτρα Βασιλική

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

9

Σκουφίδης Χαράλαμπος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Καρυοφυλλίδου Άννα

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11

Τσακιρίδης Θεόδωρος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Ίλτσιου Ρόδα

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

13

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 
14

Κυριαζίδου Γλυκερία

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 
15

Μέργα Σταματία

XHMΙΚΟΣ

 

16

Κιριμλή Ευθυμία

  ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

17

Σαββίδου Μαρία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

18

Δόβρολη Άννα ΑΓΓΛΙΚΩΝ  
19 Αγγελίδης Ευστράτιος ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

20

Μαυρίδης Παναγιώτης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 
21

Σταθάκης Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 
22

Θεοδωρίδης Αλέξανδρος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ