ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2000-2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Παπαστεργίου Δημήτριος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Φιρτικιάδης Ισαάκ ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Κάππος Κωνσταντίνος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

4

      Κολοκοτρώνη Φωτεινή

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Πασχαλίδου Αντωνία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Βασειλιάδου Ελένη

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
7

Πιπερίδου Θεοφανή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Τσολαϊδου Αλεξάνδρα

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

9

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Καρυοφυλλίδου Άννα

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11

Τσακιρίδης Θεόδωρος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Ίλτσιου Ρόδα

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

13

Κατσάνου Άννα

ΦΥΣΙΚΟΣ  
14

Πάστρας Χαράλαμπος

 ΧΗΜΙΚΟΣ

 
15

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

16

Δόβρολη Άννα ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

17

Θεοδωρίδου Ελισάβετ ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

18

Χουρίδου Συμέλα ΑΓΓΛΙΚΩΝ  
19

Γεωργιάδου Αλεξάνδρα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

20

Μαυρίδης Παναγιώτης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 
21

Χατζημιχαήλ Δημήτριος

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 
22

Δερμετζόγλου Στυλιανή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 

23

Συμεωνίδης Αναστάσιος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

24

Μαρμόρκος Ηλίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ