ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2001-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Παπαστεργίου Δημήτριος

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Φιρτικιάδης Ισαάκ ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

      Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Πασχαλίδου Αντωνία

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μακρής Κων/νος

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Χατζή Μαρία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
7

Συμεωνίδης Βασίλης

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

8

Ιακωβίδης Κων/νος ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

9

Τσάνα Πέρση ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

10

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11

Κερατίδης Πολυμέρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

12

Ίλτσιου Ρόδα

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

13

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 
14

Λαμπίρης Σωτήριος

ΦΥΣΙΚΟΣ  
15

Ιωαννίδης Αστέριος

     ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

16

Τσερκέζη Όλγα ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

17

Μυλωνά Ελισάβετ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

18

Γεωργιάδου Αλεξάνδρα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 
19

Μαυρίδης Παναγιώτης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

20

Τσεγγελίδης Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 
21

Αλμπάνη Χρυσή

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

 
22

Εμμανουηλίδου Χρυσή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 

23

Μαρμόρκος Ηλίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

24

Ζυγούρη Ειρήνη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ