ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2002-2003

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Διευθυντής

2

Τέγου Αναστασία

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Χατζή Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Συμεωνίδης Βασίλης

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Μακρής Κωνσταντίνος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Ιακωβίδης Κώστας

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

8

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Κερατίδης Πολυμέρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Κυριαζίδου Γλυκερία

ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Ματζαρίδης Ιορδάνης

ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Πάστρας Χαράλαμπος

 ΧΗΜΙΚΟΣ

 

13

Δόβρολη Άννα

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

14

Καραβασίλογλου Σάββας

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

15

Γεωργιάδου Αλεξάνδρα

 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

16

Χαριτόπουλος Πέτρος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 

17

Αδελφίδου Παλάσση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ