ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2003-2004

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Διευθυντής

2

Τοπαρλάκης Κυριάκος ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Συμεωνίδης Βασίλειος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μακρής Κωνσταντίνος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Χατζή Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Μιχαηλίδου Ανδρομάχη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

8

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Κερατίδης Πολυμέρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Κολτσάκης Ευάγγελος

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Πάστρας Χαράλαμπος

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 

13

Σαββίδου Μαρία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

14

Δόβρολη Άννα

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

15

Ζαρπάπης Κωνσταντίνος

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

16

Αφεντουλίδου Παναγιώτα

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

 

17

Τσεγγελίδης Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

18

Χαριτόπουλος Πέτρος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 

19

Αδελφίδου Παλάσση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ