ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2004-2005

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Διευθυντής

2

Κάππος Κωνσταντίνος

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μακρής Κωνσταντίνος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Χατζή Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Σαββίδου Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

 Μητσοπούλου Αναστασία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

8

 Ράπτη Μαγδαληνή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

9

Γκαργκάνας Πασχάλης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Κερατίδης Πολυμέρης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11

Κυριαζίδου Γλυκερία

ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Ματζαρίδης Ιορδάνης

ΦΥΣΙΚΟΣ

 
13

Πάστρας Χαράλαμπος

ΧΗΜΙΚΟΣ

 

14

Κατσαρού Μαρία ΧΗΜΙΚΟΣ

 

15

Προκοπίου Ιωάννης

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

16

Δόβρολη Άννα ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

17

Μιχαηλίδου Αναστασία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

18

Τσεγγελίδης Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

19

Τσέτας Φώτης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

20

Νικολαΐδης Βασίλειος

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

21

Αφεντουλίδου Παναγιώτα

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ

 

22

Χαριτόπουλος Πέτρος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 

23

Εφραιμίδου Μελίνα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ