ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2005-2006

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Διευθυντής

2

Κάππος Κωνσταντίνος

ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

3

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

4

Μακρής Κωνσταντίνος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

5

Βέργου Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Σαββίδου Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

7

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

8

Κερατίδης Πολυμέρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Κυριαζίδου Γλυκερία

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

10

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Πάστρας Χαράλαμπος

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 

12

Προκοπίου Ιωάννης

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

13

Κοροσιάδης Μουράτης

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

 

14

Δόβρολη Άννα

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

15

Τσεγγελίδης Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

16

Παντελίδης Δημ.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

17

Χερτούρας Κωνσταντίνος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

18

Σπύρου Ευαγγελία

ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

19

Μιχαηλίδου Ανατολή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

20

Χατζή Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

21

Χαριτόπουλος Πέτρος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  

22

Λάλας Βασίλης ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

23

Αρβανιτίδου Θεοδοσία ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

24

Μπαϊμάκη Αμαλία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

25

Καζάκα Σοφία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ