ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2006-2007

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Κάππος Κωνσταντίνος

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Μακρής Κωνσταντίνος

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

5

Χατζή Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

6

Σαββίδου Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

7

Κωνσταντινίδου Μερόπη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Κερατίδης Πολυμέρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Κυριαζίδου Γλυκερία

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Πάστρας Χαράλαμπος

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 

13

Προκοπίου Ιωάννης

ΓΑΛΛΙΚΩΝ  

14

Τσακιράκη Μαίρη

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  

15

Δαλάκα Μαρία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

16

Δόβρολη Άννα

ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

17

Γεωργίου Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

18

Τσεγγελίδης Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

19

Αρβανιτίδου Θεοδοσία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ  

20

Χαριτόπουλος Πέτρος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  

21

Αγγελώνια Πολύμνια

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

22

Μπαϊμάκη Αμαλία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

23

Καζάκα Σοφία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ