ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2007-2008

 

 

 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Ιωαννίδης Αστέριος

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Διευθυντής μέχρι 10/9/07

2

Κολοκοτρώνη Φωτεινή

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Διευθύντρια από 11/9/07μέχρι 20/11/07

3

Μαυρίδης Παναγιώτης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

Διευθυντής από 21/11/07

4

Κάππος Κωνσταντίνος

ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

5

Αφεντουλίδου Μαρία ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

6

Χατζή Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

7

Σαββίδου Μαρία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Μαυρίδης Δημήτρης

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

9

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Κερατίδης Πολυμέρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

11

Κυριαζίδου Γλυκερία

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

13

Πάστρας Χαράλαμπος

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 

14

Τοπαλίδης Ιωάννης

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

15

Στοιμένου Μαρία

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  

16

Δόβρολη Άννα

ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

17

Γεωργιάδου Αλεξάνδρα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

18

Τσεγγελίδης Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

19

Κουρομιχελάκης Παύλος

  ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

20

Γεωργίου Ιωάννης

 ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ  

21

Λεούσης Δημήτρης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 

22

Εμμανουηλίδης Χριστόδουλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ