ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2008-2009 

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Μαυρίδης Παναγιώτης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Ματάκου Δήμητρα

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Κάππος Κωνσταντίνος

  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

4

Αφεντουλίδου Μαρία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μαλτέζου Δoμνίκη

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Μαυρίδης Δημήτρης

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 
7 Ραβανίδου Θεοδώρα ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Χατζηθεοδώρου Δημήτρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Δογραματζίδης Μιχάλης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Πάστρας Χαράλαμπος

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 

13

Μαμέ Θεολογία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 
14 Στοϊμένου Μαρία ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  
15 Δόβρολη Άννα ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

16

Γεωργιάδου Αλεξάνδρα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

17

Νικολαΐδης Βασίλειος

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

18

Τσεγγελίδης Ιωάννης

  ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 
19 Κυριαζόπουλος Αναστάσιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 

20

Εμμανουηλίδης Χριστόδουλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ