ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2009-2010

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Μαυρίδης Παναγιώτης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Κάππος Κωνσταντίνος

  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Αφεντουλίδου Μαρία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Σαββίδου Μαρία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μαυρίδης Δημήτρης

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Μπαχαρούδη Ασημένια

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
7 Εμμανουηλίδου Θεοκτίστη ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Χατζηθεοδώρου Δημήτρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Δογραματζίδης Μιχάλης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Πάστρας Χαράλαμπος

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 

13

Μαμέ Θεολογία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 
14 Παραλίδου Παναγιώτα ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  
15 Δόβρολη Άννα ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

16

Δαλάκα Μαρία

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

17

Γεωργίου Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

18

Γκλαβοπούλου Νίκη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 
19

Εμμανουηλίδης Χριστόδουλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ