ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2010-2011

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Μαυρίδης Παναγιώτης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Παραστατίδου Μαρία

  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Αφεντουλίδου Μαρία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Σαββίδου Μαρία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μαυρίδης Δημήτρης

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Τάζογλου Μελπομένη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
7

Τσαλγατίδου Γεωργία

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Μάρκου Αθανάσιος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ  

10

Δογραματζίδης Μιχάλης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Πάστρας Χαράλαμπος

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 

13

Μαμέ Θεολογία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 
14 Τσακιράκη Μαίρη ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ  
15 Δόβρολη Άννα ΑΓΓΛΙΚΩΝ  

16

Σωπιάδου Ειρήνη

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

17

Γεωργίου Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

18

Κυριαζόπουλος Αναστάσιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 
19

Εμμανουηλίδης Χριστόδουλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ