ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 2011-2012

 

 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο   με  Λ Υ Κ Ε Ι Α Κ Ε Σ   Τ Α Ξ Ε Ι Σ

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Πατσιάβρα Υπερμαχία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

2

Βαρσαμίδου Νικολέτα

  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Αφεντουλίδου Μαρία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

4

Σαββίδου Μαρία

 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Μαυρίδης Δημήτρης

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Τάζογλου Μελπομένη

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  
7 Σισμανίδης Ιωάννης ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

8

Γκαργκάνας Πασχάλης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

9

Χατζηθεοδώρου Δημήτρης

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

10

Δογραματζίδης Μιχάλης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

11

Ματζαρίδης Ιορδάνης

 ΦΥΣΙΚΟΣ

 

12

Πάστρας Χαράλαμπος

  ΧΗΜΙΚΟΣ

 

13

Μαμέ Θεολογία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 
14 Δόβρολη Άννα ΑΓΓΛΙΚΩΝ  
15 Σωπιάδου Ειρήνη

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 

16

Τσεγγελίδης Ιωάννης

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

 

17

Τσαρσιταλίδης Νικόλαος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ

 

18

Εμμανουηλίδης Χριστόδουλος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ