ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1976-1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ Υ Κ Ε Ι Ο

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Τεστέμπασης Παναγιώτης

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2

Πάγκαλος Γεώργιος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Παναγιωτίδης Ιωάννης ΘΕΟΛΟΓΟΣ  

4

Μπολιεράκης Δημήτριος    ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

5

Καρατζά Ελισάβετ

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

6

Βλαχόπουλος Γεώργιος

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 
7 Κυπριανού Βασίλειος

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

8

Λαπαρίδης Παναγιώτης

ΦΥΣΙΚΟΣ

 

9

Κουκμάς Γεώργιος

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΗΣ

 
10

Βογιατζή Αριστεία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 
11

Γιαννάκος Γεώργιος

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ