ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
O Σύλλογος Διδασκόντων την σχ. χρονιά 1978-1979

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ Υ Κ Ε Ι Ο

α/α

ONOMATΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

1

Γεωργιάδου-Ντινοπούλου Ελισάβετ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

2

Τριβυζαδάκης Αλέξανδρος

 ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

3

Μακρή Νίκη    ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  

4

Σεβδάς Στέφανος

  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

 

5

Λαμπριανίδης Κυριάκος

  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

 

6

Λαπαρίδης Παναγιώτης

ΦΥΣΙΚΟΣ

 
7

Βογιατζή Αριστεία

ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 

8

Γιαννάκος Γεώργιος

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ