ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ά  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α

 

 

 

 

 

Από τα ματωμένα χώματα στην τοπική κοινωνία

Σχετικό απόσπασμα Βίντεο Εκδήλωσης

Απόσπασμα Βίντεο Εκδήλωσης

Απόσπασμα Βίντεο Εκδήλωσης           

Απόσπασμα Βίντεο Εκδήλωσης     

Απόσπασμα Βίντεο Εκδήλωσης            

Απόσπασμα Βίντεο Εκδήλωσης              

Απόσπασμα Βίντεο Εκδήλωσης                  (αντιστοιχεί στο φινάλε εκδήλωσης)