ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τ Ο   Κ Τ Ι Ρ Ι Ο - Α΄ Ο Γ Κ Ο Σ - Ι Σ Ο Γ Ε Ι Ο

 

 

Στο ισόγειο  υπάρχουν 5 αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο του Δντού, το γραφείο των Καθηγητών, βιβλιοθήκη, τουαλέτες και ο χώρος του καυστήρα. Εσωτερική σκάλα οδηγεί στον όροφο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι φωτογραφίες ελήφθησαν κατά το σχ. έτος 2008-09

 

Κεντρική είσοδος Τρεις αίθουσες διδασκαλίας (αριθμημένες για παρακάτω χρήση)  Η είσοδος προς το γραφείο Δντού και την βιβλιοθήκη Ο Δντής στο γραφείο του
Στο βάθος η είσοδος για τις τουαλέτες και τον καυστήρα Δύο αίθουσες διδασκαλίας και το γραφείο καθηγητών Το γραφείο καθηγητών και η κεντρική είσοδος Το ισόγειο από την σκάλα
Βιβλιοθήκη και γραφείο επιστάτη Ο επιστάτης μας Βοηθητικός χώρος Αίθουσα διδασκαλίας (5)
Τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας (1)(2)(3)(4)
Γραφείο καθηγητών