ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Τ Ο   Κ Τ Ι Ρ Ι Ο - Α΄ Ο Γ Κ Ο Σ -  Ο Ρ Ο Φ Ο Σ

 

 

 

Στον όροφο υπάρχουν δύο αίθουσες διδασκαλίας και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών που είναι και αίθουσα προβολών. Ο όροφος επικοινωνεί  με τον Β΄όγκο με μία πλαστική στοά.

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι φωτογραφίες ελήφθησαν κατά το σχ. έτος 2008-09

 

Από τον όροφο προς Β΄όγκο 1. Εργαστήριο ΦΕ 2. Αίθουσα διδασκαλίας Από τον Β΄όγκο προς όροφο
Δύο αίθουσες διδασκαλίας

 

Αίθουσα προβολών