ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς   ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος Ημερομηνία Τόπος
     
2011-2012 24/2/2012 ΤΕΙ Καβάλας-Έκθεση για το CERN
2011-2012 12/3/2012 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε "PERLE"
2011-2012 12/3/2012 Βιομηχανία γάλακτος «ΝΕΟΓΑΛ» Δράμας