ΓΥΜΝΑΣΙΟ με ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ Τάξεις ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Υ Π Ο Δ Ο Μ Ε Σ

     

 

 

 

 

                                                                                                  

                        

                                        ισόγειο

             Α΄ ΟΓΚΟΣ                                                                 Β΄ ΟΓΚΟΣ

                                        όροφος